Czarne punkty – drogi wyjścia – DYSKUSJA- komentarze, problemy, postulaty.

Dyskusja wzbudziła wiele skrajnych emocji… skłoniła też grono ludzi związanych z krakowskim światem sztuki do wyrażenia swojej opinii na temat poruszanych zagadnień… Przykładem są wypowiedzi przytaczane poniżej.

Rezultatem spotkań z „czarnej” serii było wyartykułowanie pewnych problemów, pojawienie się ciekawych postulatów i interesujących spostrzeżeń. Wszystkie zagadnienia związane z problemem Czarnych punktów Krakowa można, nieco upraszczając, zamknąć w obrębie kilku zagadnień. Z bogatej korespondencji powstałej z inspiracji opisanych wyżej spotkań, dokonałam wyboru fragmentów odnoszących się do poszczególnych punktów:

1. Problem odbiorcy, adresata realizacji w przestrzeni miejskiej Jedną z kardynalnych kwestii jaka pojawiła się w wymianie zdań jest zagadnienie rozbieżności w ocenie estetycznej danego obiektu w przestrzeni publicznej. Rozbieżności, która związana jest z grupą społeczną odbiorcy. Zdaniem rozmówców należy zdecydowanie przeciwdziałać hermetyzowaniu sztuki i zwrócić szczególną uwagę na nawiązanie kontaktu pomiędzy dziełem a mieszkańcem miasta. Problem nie tkwi więc w adaptacji narzuconych rozwiązań ale szeroko pojętej edukacji.

„Uważam, że przechodnia (tak mieszkańca miasta, sąsiada realizacji, jak też odwiedzającego Kraków turystę, studenta) nie można traktować jak ‘ćwierćinteligenta’, którego uświadamiać/pouczać/przypominać/naprowadzać należy ‘strzałem między oczy’ pięścią odlaną w brązie! Przestrzeń publiczna jest z samej definicji wspólna, dlatego mam prawo czuć oburzenie, że zleceniodawca (czy rzemieślnik, który wykonał zlecenie?) nie docenił moich – przechodnia! – walorów intelektualnych.  Z drugiej strony i tutaj zgoda z Pawłem Brożyńskim, skrajnie skomplikowanym ‘sztucznym’ konstrukcjom zostawmy miejsce w galeriach, do których nikt nie jest zmuszony wchodzić. W tym kontekście przykłady realizacji, jakimi podparły się Aneta i Ania są moim zdaniem świetnie wyważone.”(Dominik Stanisławski, ASP im. J. Matejki w Krakowie)

2. Kwestia tworzenia stowarzyszeń zajmujących się kształtowaniem przestrzeni miejskiej

„Co do Stowarzyszeń to nie mam żadnych wątpliwości, że tego typu forma aktywizacji mieszkańców ma sens. Spójrzmy chociażby na efekt działań Stowarzyszenia „Przyjazny Kazimierz”- rozpoczęli debatę nad przyszłym kształtem pl. Nowego i targowiska na nim zapraszając m.in. zarządców podobnych placów z Londynu, urbanistów itp. oraz wywalczyli konsultacje społeczne przy okazji konkursu architektonicznego na pl. Wolnica. Przynależność do Stowarzyszeń, jak i sama świadomość, że istnieją i walczą, pozwala uwierzyć mieszkańcom w moc sprawczą ich głosu i prawo do kształtowania tkanki miasta. Z drugiej strony miasto i rady dzielnic chętniej negocjują z konkretnymi osobami wybranymi jako przedstawiciele z ramienia danych organizacji.”(Tomasz Lelek. Politechnika Krakowska)

„Uważam, że grupowanie się w stowarzyszenia ma zasadniczy sens, ponieważ pozwala oddolnie kształtować ‘swoje własne podwórko’. Czyli nie czekamy z założonymi rękami, aż odezwie się do nas Warszawa, wojewoda, Miasto czy rada dzielnicy. Łączę to z pytaniem o ostatecznego beneficjenta, czyli odbiorcę.”(Dominik Stanisławski, ASP Im. J. Matejki w Krakowie)

3. Rola artysty w procesie zagospodarowania przestrzeni.

„Co do oceny aktualnej sytuacji to na usta ciśnie się sformułowanie, że w Krakowie nie ma mowy o operujących w przestrzeni miejskiej artystach w liczbie mnogiej. I o ile jest to pewną przesadą, o tyle pokazuje, że właściwie wszelkie realizacje podsuwane są jednej osobie nieoficjalnie piastującej stanowisko ‘nadwornego rzeźbiarza’, gdzie o konkursie, czy choćby publicznie otwartym  forum raczej się nie słyszy. Ale nie obarczałbym ‘winą’ samej osoby, a raczej przywiązanie kolejnych zleceniodawców (‘miejskich’ i prywatnych) do wybierania w ich mniemaniu sprawdzonego (bezpiecznego i ideologicznie doskonale przewidywalnego?) realizatora swych złożeń, co jest nietransparentne. I teraz: niewątpliwie mnie, jako mimowolnego uczestnika-odbiorcę tych poczynań ma prawo to zainteresować, a co więcej, mam prawo coś takiego oprotestować. Dlatego uznaję zainicjowanie dyskusji za bardzo ważne.”(Dominik Stanisławski, ASP)

4. Postulaty jak przeciwdziałać namnażaniu się czarnych punktów w mieście:

„Myślę, że zorganizowanie Międzynarodowego Biennale Rzeźby w Krakowie skupiające się na rzeźbie w przestrzeni placów miejskich jest warte przeanalizowania. Tego typu impreza poprzez działanie poza galeriami szybko trafiałaby do odbiorców i pomagała kształtować gust mieszkańców miasta, podobnie jak to czyni ArtBoom oswajać ich ze sztuką współczesną na ulicach. Miasto mogłoby odkupywać rzeźbę od artysty, który zdobędzie grand prix i w ten sposób pozostawiać ślad po każdym Biennale.”(Tomasz Lelek, Politechnika Krakowska)

„Sadzę że „zrywanie trawy” i działania happeningowe nie załatwią sprawy. W sumie, to może nie powinniśmy tak całkiem walczyć z narodową „potrzebą pomników”. Skoro naród chce mieć solidny, „spiżowy” znak w przestrzeni publicznej, to dlaczego ma go nie mieć? I nie uważam żeby uwłaczało artyście odpowiedzieć na takie zapotrzebowanie – wg mnie dobrym przykładem jest pomnik Sandra Pertiniego autorstwa Aldo Rossiego w Mediolanie (a jakże – każdy mówi o tym co widział:) Tutaj jednak przestrzeń kształtował nie artysta lecz architekt, o ile to ma dla kogoś znaczenie…”(Mateusz Grzęda, UJ)

” Myślę, że jedynym argumentem mogącym wpłynąć pozytywnie na władze miasta jest argument merkantylny. Za przykład podałbym doskonale znane wszystkim zainteresowanym realizacje architektoniczne z Bilbao czy Graz, które przyciągają i zatrzymują ciekawskich okupujących w tym celu hotele i restauracje. Oczywiście implikuje to szersze ujęcie działania w przestrzeni miejskiej, ale nic nie jest oderwane od reszty i tutaj posłużyłoby tylko w celach ‘uświadamiających’. O tyle jest to jednak trudne (jeśli nie niemożliwe), że w Krakowie postawy tradycjonalistyczne zwykło się uważać za atut. Tylko ten atut – to właśnie trzeba jakoś pokazać rajcom – nie przynosi zawsze dodatkowego dochodu (nie wspominając o tak cenionym splendorze), a raczej wzbudza drwiące uśmiechy odwiedzających Kraków turystów przyzwyczajonych do ‘czegoś więcej’ w przestrzeni publicznej. Ten drugi argument, argument ‘ze wstydu’, w parze z merkantylnym miałby, moim zdaniem, szanse otworzyć oczy włodarzom. Do tego trzeba sobie powiedzieć jasno: dyskusja o tym, jak szeroka jest definicja sztuki i co z jej świata lepiej ‘zagra’ w przestrzeni miejskiej władz miasta nie zainteresuje. Ale już unaocznienie rajcom, iż zlecone realizacje jedynie pozornie są sztuką, może wywołać mentalną przemianę, która swe praktyczne przełożenie znalazłaby w przyszłości. W końcu, jak zauważa Mateusz Grzęda, jesteśmy społeczeństwem, które musi stawiać pomniki. Zgadzamy się wszyscy co do jednego – stawiajmy dobre!”(Dominik Stanisławski, ASP)

Pojawiły się także sugestie, że miejsca, które zasługują już na miano Czarnych punktów, należy „oswajać” za pomocą różnorakich działań, imprez i happeningów. Ciekawą propozycją wydaje się być stworzenie pod pomnikiem SKARGI krakowskiego Speaker’s Corner znanego z Hyde Parku w Londynie. Każdy z tych punktów wymaga głębszego przeanalizowania. Komentarzy i odpowiedzi na te problemy powinniśmy zacząć poszukiwać nie tylko w „środowisku”, ale wśród władz miasta, architektów miejskich, deweloperów, a także, a może przede wszystkim, obywateli miasta, których zdanie powinno być kluczowym w tej dyskusji. Podsumowując po raz kolejny pozwolę sobie zacytować Dominika Stanisławskiego :

„Wygląda na to, że łatwy do zdiagnozowania problem jest o wiele bardziej skomplikowany w aspekcie rozwiązania, jako że jest to kwestia zmiany sposobu myślenia zleceniodawcy, przy zgodzie przechodnia na tę zmianę. Raczej trudne! – nie od dziś wiemy, jak oporną materią jest ludzka mentalność. Kto miałby dokonać tej zmiany? – artysta (Artysta?), kółko się zamyka. Wymiana ‘nadwornego rzeźbiarza’ na innego nic nie da.”

7 Komentarzy

 1. Grzegorz Sztwiertnia on

  Andrzeju! Przeczytałem (dzięki za link). Tonący brzytwy się chwyta. Ja bym krótko odpowiedział, że propozycja była „agonalna” (a nie „agoniczna”), a o rozróżnieniu na antagonizm i agonizm każdy pryszczaty już słyszał. Co ciekawe, ten zmanipulowany komentarz nie wspomina o bardzo ciekawej, bo szeroko „przystępnej” wypowiedzi Janka Trzupka o niemożliwości przeszczepienia „modelu niemieckiego” (chociażby)na ubogi (pod wieloma aspektami) grunt polski. Poza tym, propozycje (jak podkreśliłeś na spotkaniu – i z czym się zgadzam) były po prostu słabe. Dlaczego nie iść dalej, korzystając z doświadczeń sąsiadów (również południowych)? Może odpowiemy? PS. To jednak z ich strony nieładnie, oj nieładnie! Taka bojaźń i drżenie przed naszą miękką (jednak) krytyką!
  Wysyłam to jako komentarz na ich stronę. Pozdrawiam

 2. anetarostkowska on

  Cieszę się, że ta dyskusja trwa. O to właśnie chodziło :-)))

  1. Może uściślę, że wcale nie proponowałyśmy przeszczepienia modelu niemieckiego na grunt polski. Wspominając o programie Kunst am Bau wielokrotnie dawałam wyraz mojego dystansu do rozwiązań niemieckich – np. zwróciłam uwagę na wady tego programu. Z pewnością nie da się w pełni skopiować rozwiązań niemieckich. Ale na pewno warto się krytycznie przyjrzeć temu, co się tam dzieje.

  2. Co do jakości pokazanych przez nas rzeźb. Muszę przyznać, że jestem trochę zdezorientowana, bo tuż po pokazie jeden z Panów wspomniał, że realizacje Oldenburga mu się podobały..
  Może podyskutujmy o każdej pracy z osobna?
  Ponadto w trakcie dyskusji zabrakło mi argumentów, dlaczego te prace są słabe. My podałyśmy swe argumenty, natomiast nikt się do nich nie odniósł. Proponuję podyskutować konkretnie.

 3. anetarostkowska on

  Dodatkowe informacje:

  1. O kilku z prezentowanych pomników pisałyśmy na Parergonie: (Adorno i pomnik dot. prześladowań homoseksualistów):

  http://parergonn.blogspot.com/2008/11/anio-homoseksualista-i-filozof-w-klatce.html

  2. W kontekście dyskusji ciekawy może być wpis o sztuce ‚lekkiej, łatwej i przyjemnej’:

  http://parergonn.blogspot.com/2008/11/kiedy-w-polsce-sztuka-lekka-atwa-i.html

  3. Z kolei o pomnikach Benjamina, Kafki i Hoelderlina pisałyśmy w Arteonie nr 2/2009.

  Mam jeszcze prośbę: w trakcie dyskusji pojawiło się pytanie o przykłady wybitnej sztuki w przestrzeni publicznej – co można by tu podać, co Państwo cenią i dlaczego? W przyszłości moglibyśmy poświęcić tym realizacjom więcej miejsca na tym blogu.

  Pozdrawiam i cieszę się z odzewu. mam nadzieję, że w internecie ta dyskusja nabierze kształtów i wyrazistej treści.

 4. anetarostkowska on

  Aha, może jeszcze dodam, że ani nie zdziwiła ani nie zmartwiła mnie ożywiona dyskusja wokół zaprezentowanych przez nas realizacji – spory dotyczące jakości są w sztuce na porządku dziennym nawet w kontekście zdawałoby się już uznanych artystów.Pprzypomnijmy choćby kontrowersje i liczne debaty dotyczące malarstwa Sasnala. Problem w tym, że sprowadzają się one na ogół do wyrażenia subiektywnego upodobania bez prób podania jakiegokolwiek argumentu. Z upodobaniem dyskutować nie jestem w stanie (cóż mi bowiem do tego, że ktoś woli szpinak od sushi?), z uzasadnionym stanowiskiem – jak najbardziej. Dlatego – jeśli ta dyskusja ma mieć sens – uzasadniajmy nasze sądy. Inaczej będziemy przerzucać się tylko własnymi emocjami/odczuciami.

 5. Paweł Brożyński on

  Dziękuję za komentarz. Prosiłbym o wyjaśnienie na czym polega manipulacja mojego komentarza?

  Co do prezentowanych prac – tak uważam, że ich cześć nie była najlepsza, ale Aneta Rostkowska i Ania Będkowska zaznaczały wielokrotnie, że mają do nich dystans.

  Chciałem zaznaczyć, że moje komentarze nie mają na celu obrażania kogokolwiek, lecz są wyrazem chęci nawiązania polemiki.

 6. Aneta Rostkowska on

  Muszę przyznać, że martwi mnie trochę atmosfera wokół tej dyskusji. Z pewnością nie służy ona realizacji – chyba wspólnego nam wszystkim – pragnienia poprawy jakości przestrzeni publicznej w Polsce. Może zatem zastosujemy politykę ‚grubej kreski’, odłożymy na bok emocje i spokojnie podyskutujemy? Jeśli jest takie zapotrzebowanie, to mogę napisać osobny post na temat każdej z pokazywanych przez nas realizacji tak, aby możliwa była bardziej konkretna dyskusja. Tylko, czy ktoś weźmie w niej udział?

 7. pszren on

  bardzo ciekawa sprawa. byłem właśnie w Londynie, fajnie że w artykule są nawiązania do tego miasta i do kilku innych (np. Bilbao). super by nawiązywać kontakty, gromadzić ludzi zainteresowanych problematyką przestrzeni miejskiej, znających się na urbanistyce i innych związanych z tym zagadnieniem sztukach i rzemiosłach (w tym dotyczących przepisów, organizowania projektów czy polityki).


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: