Archiwum autora

Ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie pl. Wolnica

11 grudnia o godzinie 14:00 (!) został rozstrzygnięty konkurs na zagospodarowanie placu Wolnica.
Idea konkursu zapisana w regulaminie brzmi :
„Kazimierz przeżywa dziś swój renesans, gromadzi coraz więcej turystów przyciąga mieszkańców Krakowa. Jego centralny plac, dawny kazimierski rynek, powinien stać się chętnie odwiedzanym miejskim salonem, wnętrzem o najwyższym standardzie i atrakcyjnym programie. Plac Wolnica czeka dziś na swoją szansę. Konieczne jest znalezienie takiej formuły programowej, takiej aranżacji jego przestrzeni, która zachęci do przyjścia, spędzenia w niej czasu, sprowokuje do spotkań, zatrzyma. Wygodne meble miejskie, dobrze zaaranżowana zieleń i atrakcyjne oświetlenie wydobywające z mroku najciekawsze elementy, posadzka na której można zarówno tańczyć jak i przechadzać się,, ciekawi goście i gospodarze staną się szansą na sukces towarzyski tego miejskiego salonu. Jak zaaranżować jego wnętrze, co zaproponować gościom.
Liczymy na inwencję i przekonywującą wizję uczestników Konkursu.
Mamy nadzieję, że wykorzystanie potencjału dziedzictwa tego wyjątkowego miejsca, uruchomienie możliwości centrotwórczych okolicznych instytucji i pomysły uczestników konkursu pozwolą ożywić plac. Wierzymy, że dzięki nim powstanie przestrzeń publiczna o najwyższej
randze, przestrzeń wyjątkowa”.
Maksymalny przewidywany w regulaminie koszt realizacji inwestycji wynosi 10.000.000 zł netto.
Oto 4 spośród 37 prac, które przeszły do „finału” konkursu:

I nagroda : Biuro Projektów Lewicki Łatakopis projektu >

II nagroda: jojko+nawrocki architekci

Wyróżnienie: biuro Projekt PragaWyróżnienie: Spółka UCEES


Zapraszamy do komentowania wyników !

Przepraszamy za jakość zdjęć – zostały wykonane nieprofesjonalnym sprzętem, przez aktywistę amatora.

(Tomasz Lelek)

ŚMIERĆ MIASTA: UPADEK PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Krzysztof Nawratek

3 grudnia 2009 r. o godz. 18:00 w Bibliotece Sztuki Krzysztof Nawratek opowie o zaniku przestrzeni dla Obywateli we współczesnych miastach oraz narzędziach jej odnowy.

„To, co widzimy w naszych miastach, to nie są przestrzenie publiczne. Już dawno przestały nimi być. (…) Przestrzenie, które zwykliśmy uważać za publiczne, są w istocie albo przestrzeniami tworzącymi infrastrukturę komunikacyjną – zarówno dla transportu pieszego, jak i kołowego – albo przedpolem dla funkcji komercyjnych, albo – w najlepszym razie – fragmentem systemu przewietrzania miasta bądź też elementem jego ekosystemu. (…) Mamy jakieś relikty w postaci rynków w centrach historycznych miast, parków czy skwerów, ale to są nieznaczące pozostałości po dawnych, dobrych (?) czasach. (…) We współczesnych miastach nie ma już przestrzeni dla Obywateli. Przestrzenie publiczne przestały istnieć. Są jedynie przestrzenie dla użytkowników i dla konsumentów”.

Krzysztof Nawratek – architekt, urbanista, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, doktor nauk technicznych (architektura i urbanistyka). Autor książki Miasto jako idea polityczna (Korporacja Ha!art 2008). Wykłada architekturę w School of Architecture, Design and Environment na Uniwersytecie Plymouth. Prowadzi blog przestrzenie i ciała.

http://krzysztofnawratek.blox.pl/html

II Zjazd WSPÓLNEJ PRZESTRZENI w Lublinie

Projekt Miejski jest na II zjeździe inicjatywy Wspólna Przestrzeń. Organizatorami są Ośrodek „Brama Grodzka- Teatr NN”, Forum Rozwoju Lublina, Wydział Kultury UM Lublin.

Relacja już wkrótce !

fot. Jacek Lisowski

fot. Jacek Lisowski

„Wspólna Przestrzeń” to rozwijająca się inicjatywa organizacji i środowisk działających na rzecz jakości przestrzeni. Zajmujemy się bardzo różnymi aspektami kultury przestrzeni: architekturą krajobrazu, transportem zrównoważonym, krajobrazem kulturowym, rewitalizacją itp. Działamy w różnych środowiskach: lokalnie wśród mieszkańców, sektorze NGO, wwśród naukowców, niektórzy współpracują z posłami lub rozmawiają z ministrami. Łączy nas jedno – chcemy mieć wpływ na tworzenie ładu przestrzennego naszego otoczenia: pięknego krajobrazu i harmonijnej, funkcjonalnej zabudowy miast, sprawnej komunikacji itp.

Naszym celem nie jest powołanie nowej, ogólnopolskiej organizacji, lecz konsolidacja istniejących środowisk i podmiotów poprzez:
– deklarację wspólnych wartości i postulatów
– reprezentację w Internecie w formie portalu
– dalsze wspólne działania

„Wspólna Przestrzeń” jest tworzona po to, by razem działać lepiej. Jej główne cele to:
– promocja naszych postulatów i wyznawanych przez nas wartości
– gromadzenie wiedzy i edukacja
– udzielanie wzajemnego wsparcia i współdziałanie (motywacja!)
– inspiracja i wymiana dobrych praktyk
– stworzenie silnego środowiska opiniotwórczego

http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=117134

Medialne i interaktywne fasady

Są to co prawda czasowe realizacje, ale zmieniają zupełnie postrzeganie fasad budynków.

(Tomasz Lelek)